Project omschrijving

Ik ben A-technician E&I bij DOW. Ik kom uit 1967. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Ik hou van geschiedenis, techniek en ik lees een klus graag.

Doe-activiteit

Ik streef ernaar om de activiteit bij de presentatie/het onderwerp te laten aansluiten  zodat er naast het luisteren vooral ontdekt wordt.  Daarom wordt dit vooraf met de docent  besproken.  Het is o.a. mogelijk om een proefje te doen  met de wet van Archimedes dat de werking  van een verdringer niveaumeting nabootst.

Neem contact op met Jack

Neem voor meer informatie en de mogelijkheden contact op met mij.

Neem contact op