Project omschrijving

Ik ben Gatekeeper / Maintenance Coördinator bij DOW.

Doe-activiteit

Heb een kleine reactor gemaakt die gevuld kan worden met water ( normaal polyol van 100 graden ) en dan via een “Nicotap” aflaten tappen voor een monster af te nemen voor het lab  ( Nicotap ie een eigen uitvinding die op Dow gebruikt wordt ).Aan de reactor is er ook wat sleutelwerk te verrichten wat ook interessant kan zijn voor de  leerlingen.

Neem contact op met Nico

Neem voor meer informatie en de mogelijkheden contact op met mij.

Neem contact op